• Đặng Quang Hợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TB_TN
  • Học hàm, học vị:
   CD CNTB
  • Điện thoại:
   03785775767
  • Email:
   Qquanghoi.hn@gmail.com
 • Lê Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   YT
  • Học hàm, học vị:
   CD
  • Điện thoại:
   1676626429
  • Email:
   Linhhuong195@gmail.com
 • Lê Thj Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   DH Tiểu học
  • Điện thoại:
   1686140866
 • Nguyễn Thị Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách đội
  • Học hàm, học vị:
   CĐ Am nhac
  • Điện thoại:
   945317784
  • Email:
   songthinh84@gmail.com
 • Đinh Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Mỹ Thuật
  • Học hàm, học vị:
   DH Mỹ thuật
  • Điện thoại:
   1676626429
 • Lê Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Tiengs Anh
  • Học hàm, học vị:
   DH Tiếng Anh
 • Hồ Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV- Thư ký hội đồng
  • Học hàm, học vị:
   DH Tieur học
  • Điện thoại:
   036626429
  • Email:
   hohai4969@gmail.com
 • Hồ Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   DH kế toán
  • Điện thoại:
   383881544
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Tháng 03 : 967