• Phăn Vưn Sỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Vien
  • Học hàm, học vị:
   DH tieur học
  • Điện thoại:
   0912575338
  • Email:
   syhamaia@gmail.com
 • Lê Thj Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   DH Tiểu học
  • Điện thoại:
   1686140866
 • Nguyễn Thị Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   DH Tiểu học
  • Điện thoại:
   986820423
  • Email:
   nguyenthilam@gmail.com
 • Hoàng Thị Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   DH Tieur học
  • Điện thoại:
   383817268
  • Email:
   chienhoang@gmail.com
 • Võ Thị Thuý Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Tiểu Học
  • Điện thoại:
   1688537816
 • Trần Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Tiểu học
  • Điện thoại:
   978498206
 • Lê Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Tiểu học
  • Điện thoại:
   1676626429
  • Email:
   huongtung2001@gmail.com
 • Hồ Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV- Thư ký hội đồng, công đoàn, đoàn thanh niên
  • Học hàm, học vị:
   DH Tiểu Học
  • Điện thoại:
   383960462
  • Email:
   hohai@gmail.com
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Tháng 03 : 967