• Đinh Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   1686140866
 • Nguyễn Thị Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách đội
  • Học hàm, học vị:
   CĐ Am nhac
  • Điện thoại:
   945317784
  • Email:
   songthinh84@gmail.com
 • Đinh Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Mỹ Thuật
  • Học hàm, học vị:
   DH Mỹ thuật
  • Điện thoại:
   1676626429
 • Lê Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Tiengs Anh
  • Học hàm, học vị:
   DH Tiếng Anh
 • Co Thị Trần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   DH Tiểu học
  • Điện thoại:
   1699400210
  • Email:
   tranlongmaia@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   DH Tieur học
  • Điện thoại:
   1234896946
  • Email:
   háymaia@gmail.com
 • Cao Thị Thu Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV
  • Học hàm, học vị:
   DH Tieur học
  • Điện thoại:
   943168860
  • Email:
   hoaivan1973@gmail.com
 • Hồ Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV- Thư ký hội đồng
  • Học hàm, học vị:
   DH Tieur học
  • Điện thoại:
   036626429
  • Email:
   hohai4969@gmail.com
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Tháng 03 : 967